Projekty unijne

Innowacyjne wkładki ceramiczne do tłoczenia makaronu

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Celem projektu jest wdrożenie do produkcji innowacyjnych wkładek ceramicznych do tłoczenia makaronu wykonanych metodą wysokociśnieniowego wtrysku cyrkonu. Stworzone w ramach projektu wkładki mają docelowo zastąpić stosowane obecnie przez producentów makaronu (w kraju i na świecie) wkładki wykonane z brązu z powłoką teflonu lub polimeru. Technologia opracowana przez CERFORM pozwoli znacznie obniżyć koszty produkcji makaronu i zwiększyć efektywność eksploatacyjną linii produkcyjnej. Wkładki ceramiczne mają min. 3-krotnie większą wytrzymałość od dostępnych na rynku wkładek wykonanych obróbką skrawaniem.

W ramach projektu przeprowadzane są badania wkładek ceramicznych oraz tłoczonego przez nie makaronu przez doświadczoną kadrę naukową w Katedrze Inżynierii i Technologii Zbóż na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Wkrótce opublikujemy wyniki tych badań.

Wartość projektu: 1 106 521,00 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych: 940 300,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 799 255,00 zł