projekty-unijne

Projekty unijne

Innowacyjne wkładki ceramiczne do tłoczenia makaronu

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Celem projektu jest wdrożenie do produkcji innowacyjnych wkładek ceramicznych do tłoczenia makaronu wykonanych metodą wysokociśnieniowego wtrysku cyrkonu. Stworzone w ramach projektu wkładki mają docelowo zastąpić stosowane obecnie przez producentów makaronu (w kraju i na świecie) wkładki wykonane z brązu z powłoką teflonu lub polimeru. Technologia opracowana przez CERFORM pozwoli znacznie obniżyć koszty produkcji makaronu i zwiększyć efektywność eksploatacyjną linii produkcyjnej. Wkładki ceramiczne mają kilkukrotnie większą wytrzymałość od dostępnych na rynku wkładek wykonanych obróbką skrawaniem.

W ramach współpracy z Zakładem Inżynierii i Technologii Zbóż Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przetestowano 8 kształtów wkładek (świderek, spaghetti, nitka, penne, kolanko ozdobne, muszelka morska, wstążka, łazanka). Badania przeprowadzono w warunkach półtechniki laboratoryjnej z wykorzystaniem linii produkcyjnej MAC 30S (Italpast), o wydajności 30 kg świeżego makaronu/godzinę. Badano proces tłoczenia makaronu z wykorzystaniem zaprojektowanych wkładek ceramicznych pod kątem uzyskania produktu o odpowiednim kształcie, kolorze i strukturze. Testy odbyły się w warunkach odzwierciedlających przemysłowe parametry procesu produkcji makaronu tłoczonego. Podczas testów gromadzone były wszystkie sugestie i opinie kadry naukowej, które później uwzględniane były przez pracowników CERFORM podczas wprowadzania wszelkiego rodzaju korekt do geometrii form i rdzeni, aż do osiągnięcia zakładanych parametrów makaronu. Po dopracowaniu szczegółowych rozwiązań konstrukcyjnych oraz odpowiednim wygładzeniu ceramicznej powierzchni otworów kształtujących, makaron wytłoczony z wykorzystaniem wkładek ceramicznych nie różnił się znacząco od makaronu produkowanego przy użyciu wkładek teflonowych. Jego średnica, powierzchnia, kształt oraz barwa były porównywalne z makaronem uzyskanym z wkładek teflonowych.
Równolegle przeprowadzone testy wytrzymałościowe na linii produkcyjnej dużego producenta makaronu potwierdzają najbardziej optymistyczne założenia twórców wkładek ceramicznych. Testy wykazały, że wkładki ceramiczne (kształt świderek 2p – fusilli) po przepracowaniu 1110 godz. nie wykazały żadnego zużycia. Wykorzystane w testach, w celu porównania, standardowe wkładki z brązu i teflonu zużyły się w ok. 70%.
Podsumowując należy stwierdzić, że opracowane rozwiązanie jest rozwiązaniem w pełni innowacyjnym i wprowadza nową jakość w zakresie wkładek kształtujących do matryc makaronowych obecnie dostępnych na rynku.

 

Wartość projektu: 1 106 521,00 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych: 940 300,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 799 255,00 zł